COMUNICAT

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2.805/2018, de 12 de novembre, l’Ajuntament d’Ontinyent ha concedit una subvenció municipal en l’any 2018 a l’Asociación de Fiestas de la Purísima de Ontinyent per import de 17.000’00 €, sent l’objecte de la subvenció, l’activitat global de l’entitat en l’any 2018