COMUNICAT SUBVENCIÓ

COMUNICAT SUBVENCIÓ

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1418/2020, de 8 de Juny, l’Ajuntament d’Ontinyent ha concedit una subvenció municipal en l’any 2020 a l’Asociación de Fiestas de la Purísima de Ontinyent per import de 20.000’00 €, sent l’objecte de la subvenció, l’activitat global de l’entitat en l’any 2020