COMUNICAT

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-2843, l’Ajuntament d’Ontinyent ha concedit una subvenció municipal en l’any 2019 a l’Asociación de Fiestas de la Purísima de Ontinyent per import de 23.089’00 €, sent l’objecte de la subvenció, l’activitat global de l’entitat en l’any 2019